CCTV အေၾကာင္းေလးပါ

ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ သစ္မ်ားစြာနဲ႔ လုံၿခဳံေရးေစာင့္ၾကပ္မႈက အထူးအေရးပါ႐ုံမွ်မက စိတ္၀င္စားဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ယခု ႏိုင္ငံတကာမွာ CCTV Camera မ်ားႏွင့္အတူ လုံၿခဳံေရးနည္းသစ္မ်ား အသုံးျပဳ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားစြာကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဳိးသာဓကမ်ားစြာ ႐ွိေနပါၿပီ။ ေနအိမ္၊ ၿခံ၀င္း၊ ႐ုံးခန္းမွ စ၍ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ သိုေလွာင္႐ုံမ်ား၊ Mini Mart ၊ Super Market ၊ Shopping Mall မ်ား၊ Bank ၊ Hotel ၊ Motel မ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား အစ႐ွိေသာေနရာမ်ားတြင္ လုံၿခဳံမႈ ႐ွိေစရန္ CCTV Camera ကို တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဂိတ္၀႐ွိ ကားအ၀င္/အထြက္ ပုံရိပ္မ်ား၊ အရာထမ္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႐ုံး႒ာန တည္႐ွိရာသို႔ ဧည့္သည္အ၀င္အထြက္ သက္႐ွိလႈပ္႐ွားမႈ ပုံရိပ္မ်ား၊ ပုံရိပ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား ေရတြက္၊ ထုတ္သြင္းေနပုံမ်ားကို ေန႔ရက္ အခ်ိန္ကာလတိက်စြာျဖင့္ TV ၊ Laptop ၊ Desktop မ်ားအသုံးျပဳ၍ မိမိေနအိမ္၊ ႐ုံခန္းမွ DVRစက္ျဖင့္ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

CCTV Camera မ်ားႏွင့္အတူ Direct Video Recording System တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
• ၂၄ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ျခင္း
• မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးေသာ Video မ်ားကိုလည္း ေန႔ရက္ အခ်ိန္အလိုက္ အတိအက် ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း
• ညအေမွာင္မ်ားထဲတြင္လည္း ေကာင္းစြာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေသာ Infrared Camera မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း
• Internet တပ္ဆင္ထားပါက မိမိတပ္ဆင္ထားသာ ေနရာမွ ပုံရိပ္မ်ားကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး မည္သည့္ေနရာမွမဆို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း
• ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပုံမ်ားကို လုိက္လံၾကပ္မတ္ရန္မလိုပဲ တစ္ေနရာတည္းမွ ေစာင့္ႏိုင္ျခင္း တို႔အျပင္ အျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Venues Protection အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အေရးပါပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့အခါ venues protection အေၾကာင္းကို သိထားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ venues ဆိုတာမွာ ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦး၊ ရံုးခန္း၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ညစာစားပြဲ၊ လူထုအစည္းအေ၀း၊ အခမ္းအနား စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ venues ေပၚမွာ အေျချပဳျပီး သက္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကေတာ့ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံျခင္း၊ လူခ်င္း၀င္လံုးျပီး ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း၊ စႏိုက္ပါတပ္ဆင္ထားေသာ ေသနတ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဗံုးေဖာက္ခြဲျခင္း၊ မီးရွိဳ႕ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဇီ၀ပိုးမႊားမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲမ်ားတြင္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ျပီး ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အသက္ကို ရန္ရွာခံႏိုင္ရမွဳ ရာခိုင္ႏွဳန္း အျမင့္မားဆံုး အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ close protection အဖြဲ႕ဟာ ေဘးကင္းရာကို ေခါင္းေဆာင္ကို အျမန္ဆံုးဆြဲထုတ္သြားႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသကို မစြန္႕ခြာလိုၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ close protection အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အမိန္႕ကို လိုက္နာဖို႕ထက္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကို ဦးစားေပးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

venues protection ဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ား

စနစ္တက် ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ ျပဳလုပ္ရမည္

သြားေရာက္မည့္ ေနရာ၏ အနီး၀န္းက်င္ လံုျခံဳေရးကို ေလ့လာစံုစမ္းရမည္

လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ရမည္

close protection အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ မည္သူမဆို ေခါင္းေဆာင္အနီးသို႕ ကပ္လာပါက သတိထားရမည္။

close protection အဖြဲ႕၀င္ အခ်င္းခ်င္းသာ သိႏိုင္ေသာ သေကၤတမ်ား ထားရိွရမည္

သတ္မွတ္၀တ္စံု၀တ္ထားေသာ close protection အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ undercover အဖြဲ႕၀င္မ်ားလဲ ထားရွိရမည္

မည္သည့္ေနရာသို႕သြားသည္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ၾကိဳတင္စဥ္းစား ျပင္ဆင္ထားရမည္

close protection အဖြဲ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အေရးေပၚအေျခအေန ထြက္ေပါက္ကို သတ္မွတ္ထားရွိရမည္

အေရးပါပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖရိုဖရဲအေျခအေနမ်ားၾကားမွ ဆြဲထုတ္ေခၚသြားႏိုင္မည့္ safe haven သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိရမည္။

Outer perimeter protection

venues protection မွာ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတခုက သက္ဆိုင္ရာ ေနရာရဲ႕ ျပင္ပ နဲ႕ ၀င္ေပါက္ေနရာ (outer perimeter) ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယတခုက သက္ဆိုင္ရာ ေနရာ၊ အေဆာက္အဦးအတြင္း (inner perimeter) မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Outer perimeter protection ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ advanced team ကို တာ၀န္ယူခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနနဲ႕

အေရးပါပုဂၢိဳလ္သြားမယ့္ေနရာကို ၾကိဳတင္ေရာက္ရွိျပီး ၀န္းက်င္အေနအထားကို ေလ့လာရပါမယ္

ကားရပ္မည့္ေနရာကို ေသခ်ာၾကည့္ရွဳဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္

အေရးပါပုဂိၢိဳလ္စီးနင္းလိုက္ပါတဲ့ ကားရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းကို ကားအနီးမွာ အခ်ိန္ျပည့္ရွိေစရပါမယ္။ ယာဥ္ေမာင္းက တျခားတေနရာကို သြားဖို႕ လိုလာရင္ တျခားအဖြဲ႕၀င္တေယာက္ေယာက္က ကားအနီးမွာ သြားေနရပါမယ္

လူအ၀င္အထြက္ကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရပါမယ္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့ေနရာ (observation posts) မ်ား သတ္မွတ္ရပါမယ္

အေရးပါပုဂိၢဳလ္ ျပန္လည္ထြက္ခြာမယ့္ ထြက္ေပါက္နဲ႕ အနီး၀န္းက်င္လံုျခံဳေရးကို သတိျပဳရမယ္

မီဒီယာ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ သတင္းေထာက္ အိုင္ဒီကတ္ေတြကို စစ္ေဆးရပါမယ္

ကင္မင္ရာ၊ ဗီြဒီယိုစတဲ့ media equipment ေတြကို လိုအပ္ရင္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးရပါမယ္

အေရးၾကီးတဲ့ strategic points ေတြအားလံုးမွာ ကိုယ့္ဘက္ေတာ္သားေတြပဲ ရွိေနဖို႕ ျပင္ဆင္တာ၀န္ေပးရပါမယ္။

Inner perimeter protection

Inner perimeter protection နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး personal escort အဖြဲ႕ငယ္ကို တာ၀န္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ

အိမ္၊ ရံုး အေဆာက္အဦး (သို႕မဟုတ္) အခမ္းအနားက်င္းပရာ ကြင္းျပင္အတြင္းရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ဂရုစိုက္ရပါမယ္

အေရးပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ သို႕ေပမယ့္ တေကာက္ေကာက္ ေဘးမွာ လိုက္ေနရမွာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါ။ အေရးပါပုဂိၢိဳလ္နဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ လွဳပ္ရွားမွဳကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည္အထိ မျပဳလုပ္ရပါ

undercover (covert) လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူသူမ်ားကို တာ၀န္ေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္

အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ safe haven ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိရပါမယ္

အေဆာက္အဦးအား ရွာေဖြျခင္း

လံုျခံဳေရးအတြက္ အေဆာက္အဦးကို ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ အျပင္မွ အတြင္းသို႕ ရွာေဖြျခင္း၊ ေအာက္မွ အထက္သို႕ ရွာေဖြျခင္း၊ ပုန္းေအာင္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ေနရာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းဆိုျပီး နည္းလမ္း သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒီလိုရွာေဖြတဲ့အခါမွာ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ လူအင္အား ေလးပံုတပံုက ျပင္ပမွာ ရွာေဖြရပါမယ္၊ လူအင္အားေလးပံုတပံုက အမ်ားျပည္သူေတြ ၀င္ထြက္သြားလာေလ့ရွိတဲ့ ေနရာေတြကို ရွာေဖြျပီး၊ က်န္အင္အားတ၀က္က အေဆာက္အဦးမွာ ရွိတဲ့ အခန္းမ်ားကို ပတ္စိပ္တိုက္ရွာေဖြရပါမယ္။

ျပင္ပရွာေဖြျခင္း (external searching) ျပဳလုပ္တဲ့အခါ အေဆာက္အဦးရဲ႕ ၂၅ မီတာ၀န္းက်င္ကို ရွာေဖြရပါမယ္။ ဒီလိုရွာေဖြတဲ့အခါ ground level အေနနဲ႕ အမွိဳက္စြန္႕ပစ္ရာ ေနရာမ်ား၊ ပန္းအိုးမ်ား၊ ေရပန္းမ်ား၊ ရပိုက္မ်ားနဲ႕ အနီးမွာ ရပ္ထားတဲ့ ကားမ်ားကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ ျပီးတဲ့အခါ ground to roof level အေနနဲ႕ ျပတင္းေပါက္ေဘာင္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ မီးၾကိဳးမ်ားနဲ႕ ေခါင္းမိုးကို ရွာေဖြရပါမယ္။ ဒီလိုရွာေဖြျပီးတာနဲ႕ အေရးၾကီးေနရာမ်ားမွာ လူအ၀င္အထြက္ ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္းကို တားဆီးျခင္း၊ အေစာင့္ခ်ထားျခင္း ျပဳလုပ္ရပါမယ္။

အမ်ားျပည္သူ၀င္ထြက္သြားလာမယ့္ေနရာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း (searching for public places) ကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဧည့္ခန္းေဆာင္၊ လွ်ပ္စီးမီး၊ ပန္းအိုး၊ ကုလားထိုင္၊ စားပြဲ၊ မီးသတ္ဗူး၊ ဓာတ္ေလွကား၊ ေရအိမ္မ်ား၊ ဗီြဒိုမ်ား၊ စတိုခန္းနဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ရွာေဖြရပါမယ္။

တခန္း၀င္တခန္းထြက္ ရွာေဖြျခင္း (room to room searching) ကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ပထမဦးဆံုး အျမင္အာရံုကို အသံုးျပဳျပီး လွည့္ပတ္ၾကည့္ရပါမယ္။ ျပီးတဲ့အခါ အခန္းထဲမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျပီး ေခတၱခဏရပ္ျခင္းကို အခါခါျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မူမွန္မဟုတ္တဲ့ အသံေတြကို ၾကားရႏိုင္ပါတယ္။ အခန္းကို ရွာေဖြတဲ့အခါ searching level ေလးဆင့္ရွိပါတယ္။ ပထမတဆင့္က floor to hip level ပါ။ ဒီအဆင့္မွာ ေကာ္ေဇာ၊ ကုလားထိုင္၊ စားပြဲ၊ ဗီြဒိုအေသး၊ မီးခလုတ္ စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္က hip to eye levelပါ။ ဒီအဆင့္မွာ ဗြီဒိုၾကီး၊ မီးခလုတ္၊ ေလေအးေပးစက္၊ မီးခလုတ္နဲ႕ စာအုပ္စင္စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ eye level to the ceiling ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ အျမင့္မွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ေလေအးေပးစက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္၊ ပန္ကာ၊ မီးၾကိဳးမ်ား စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတဆင့္ကေတာ့ ceiling ျဖစ္ပါတယ္။ ceiling မွာ ေရးထားတဲ့ စာေတြအပါအ၀င္ ရွိသမွ်ကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးရပါမယ္။

ရုံးခန္းလံုျခံဳေရး

venues protection မွာ အေရးပါပုဂၢိဳလ္ ရံုးထိုင္တဲ့ ရံုးခန္းဟာလဲ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ရံုးခန္းဟာ ေအာက္ဆံုးအထပ္မွာ မရွိသင့္ပါဘူး။ အေရးပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ရံုးခန္းကို သြားမယ္ဆိုရင္ အျခားရံုးခန္းေတြေရွ႕က (သို႕မဟုတ္) ရံုးသူရံုးသားအမ်ားရွိေနေသာ စားပြဲမ်ားေရွ႕က ျဖတ္သြားမွသာ ေရာက္ႏိုင္ရပါမယ္။ ရံုးခန္းမွာ ျပတင္းေပါက္ေတြရွိရင္ ခန္းဆီးမ်ားတပ္ရပါမယ္။ အေရးပါပုဂၢိဳလ္ ရံုးထိုင္ေနတာကို ျပင္ပကေန အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရပါဘူး။

ဧည့္သည္မ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ၾကိဳတင္ျပီး appointment ယူခိုင္းရပါမယ္။ အေရးပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ရံုးခန္းအတြင္းကို ၀င္ေရာက္ေစတာထက္ အမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုရမယ့္ outside office ဖန္တီးထားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေရးေပၚေခါင္းေလာင္း တပ္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ရံုးအ၀င္အထြက္ ေနရာမ်ားနဲ႕ ရံုးတြင္းက အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာမ်ား၊ အခ်ိဳးအေကြ႕ေနရာမ်ားမွာ CCTV မ်ား တပ္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ရံုးခန္းတံခါးေတြမွာ အမည္မ်ား၊ ရာထူးမ်ား သတ္မွတ္ေရးသားထားတာရွိရင္ ဖယ္ရွားျပီး နံပါတ္မ်ားနဲ႕ အစားထိုးရပါမယ္။ စတိုခန္းနဲ႕ ေရအိမ္မ်ားမွာ လံုျခံဳေရး ခလုတ္မ်ားနဲ႕ ဖြင့္ရမယ့္ တံခါးမ်ား ရွိသင့္ပါတယ္။ ဧည့္သည္မ်ားနဲ႕ အမ်ားျပည္သူသံုး ေရအိမ္ကို သီးျခားထားသင့္ပါတယ္။ ရံုးအတြင္းမွာ အေရးေပၚအခ်ိန္မွာ ေနထိုင္ရမယ့္ safe room ထားရွိျပီး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ အစားအစာနဲ႕ ေဆး၀ါးမ်ားကို အဆင္သင့္ထားရွိပါမယ္။

နိဂံုး

ကမၻာတ၀ွမ္းက အေရးပါပုဂၢိဳလ္ေတြကို လုပ္ၾကံခံရမွဳေတြမွာ ရံုးခန္း၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ လူထုအစည္းအေ၀း ေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးအေျခအေန အားနည္းခ်က္ေတြက အဓိက ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ venues protection ဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူရမယ့္သူမ်ားနဲ႕ အေျခအေနက ေတာင္းဆိုလို႕ အေရးေပၚတာ၀န္ ယူလိုက္ရမယ့္ သူမ်ားအေနနဲ႕ သိရွိနားလည္ထားဖို႕ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေနစြမ္းအင္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာေနစြမ္းအင္(Solar Energy) ဆိုသည္မွာ ေနမွ ျဖာထြက္လာေသာ စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ ေနစြမ္းအား (Solar power)ဟူ၍ သံုးေလ႕ရွိၾကေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ေပးျခင္းေၾကာင္႕ ေနစြမ္းအင္ ဆိုသည္႕ အသံုးအႏံႈးသည္ ပိုမို ဆီေလ်ာ္ပါသည္။ ဤသို႕ ေျပာင္းလဲေပးရာတြင္ ေနေရာင္ျခည္သံုး အလင္းလွ်ပ္စစ္ ဆဲလ္မ်ား၊ ေနေရာင္ျခည္သံုး အပူမွ လွ်ပ္စစ္ျပဳပစၥည္းမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ အပူမွ လွ်ပ္စစ္ေျပာင္းစက္ စသည္႕ မ်ားျပားလွစြာေသာ စမ္းသပ္မႈသံုး နည္းပညာမ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ၾကသည္။

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာဆက္သြယ္ေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ အခ်က္ျပလွိုင္း (Signals) မ်ားကို အကြာအေဝးတစ္ခုအတြင္း ဆက္သြယ္ရန္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မွုတြင္ လၽွပ္စစ္သံလိုက္လွိုင္း (Electromagnetic Waves) မ်ားကို ထုတ္လႊင့္စက္ (Transmitter) မွ ထုတ္လႊင့္ျခင္း အျမဲလိုပင္ ပါဝင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ေရွးအခါက မီးခိုးအခ်က္ျပမွု၊ ဗုံျဖင့္အခ်က္ျပမွု၊ ပုံသဏၭန္ျဖင့္အခ်က္ျပမွု စသည္တို႔ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ အက်ယ္ႏွင္႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေလ႔လာလိုပါက ေအာက္တြင္ေလ႔လာႏိူင္သည္။

စက္ရုပ္ အေၾကာင္း သိေၾကာင္းစရာဟြန္ဒါထုတ္လုပ္ေသာ လူႏွင့္သဏၭန္တူသည့္ရိုေဘာ့ အာဆီမို

စက္႐ုပ္ဆိုသည္မွာ စက္မွု သို႔မဟုတ္ လူသားတို႔ အတုအေယာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အရာဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနိုင္သည္။ စက္႐ုပ္သည္ အသြင္သဏၭန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွုပ္ရွားသြားလာပုံအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိဘာသာမိမိ သြားလာလွုပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေနသည္ ဟူေသာ အထင္အျမင္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။အက်ယ္ႏွင္႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေအာက္တြင္ေလ႔လာႏိူင္သည္။

ေရဒါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာေရဒါဆုိသည္မွာ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္လႈိင္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ စသည့္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ အရာ၀တၱဳမ်ားသာမကေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊(ေရနံ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔)အစရွိေသာတည္ျငိမ္ေနသည့္အရာ၀တၱဳမ်ား၏အကြာအေဝး၊ အျမင့္၊လားရာ၊အလ်င္စသည္တို႔ကုိတုိင္းတာႏုိင္သည့္အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ။အက်ယ္ႏွင္႔ အႏွစ္ခ်ဳ႔္ ကို ေလ႔လာလိုလွ်င္ ေအာက္တြင္ေလ႔လာပါ။